Drank & Drugbeleid

Enkele begrippen

 • Drugs: producten die effect hebben op gevoelsbeleving, gedrag, waarneming en/of bewustzijn. Producten die reeds bij kleine hoeveelheid een sterke psychische of lichamelijke afhankelijkheid veroorzaken, of die verschillende dagen na gebruik nog een effect kunnen hebben. Dit effect kan ook ruimer geïnterpreteerd worden dan de nawerking op zich, bijvoorbeeld sociaal, fysisch, juridisch, financieel, … . Dit kan voor alle vormen van gebruik gelden. Inname van medicatie voorgeschreven door medisch personeel of door ouders op de medische fiche vormt geen onderdeel van dit drugsbeleid, indien niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid (door medisch personeel en/of bijsluiter) wordt ingenomen.
 • Onder “harddrugs” wordt begrepen: de drugs die reeds bij kleine hoeveelheid een sterke psychische of lichamelijke afhankelijkheid veroorzaken of die verschillende dagen na gebruik nog een effect kunnen hebben.Overige drugs vallen onder de categorie “softdrugs”.
 • Legale drugs = tabakswaren, alcohol, pre mix (Breezer,…), …
 • Illegale drugs = alle producten die bij wet verboden zijn.
 • Gebruik van drugs = gebruik, bezit of dealen van drugs.
 • Schorsing = uitsluiting van de vergaderingen, weekends, scoutsactiviteiten, geldactiviteiten,… Een schorsing gebeurt steeds volgens de spelregels van het “organisatorische handboek” van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
 • Vapen, dampen en het gebruik van elektronische sigaretten zijn onderhevig aan het beleid omtrent tabak. Alle regels die gelden voor tabak gelden dus ook voor deze vorm van roken ongeacht wat de vulling van de elektronische sigaret is.

Wanneer geldt het drugsbeleid

Elk moment dat er een associatie kan gemaakt worden met Scouts Hemiksem (“in scoutsverband”). Dit omvat onder anderen:

 • het dragen van een scoutshemd, scoutsdas, Scouts Hemiksem-T-shirt en/of Scouts en Gidsen Vlaanderen- of Scouts Hemiksem-trui
 • zich bevinden in de ruime omgeving van de scoutslokalen of verblijfplaats (bijv. kamp- of weekendterrein)
 • voor, tijdens en kort na activiteiten met leden en/of ouders
 • enz… .

Er bestaan uitzonderingen hieronder vermeld bij het respectievelijk hoofdstuk.

Kapoenen en Welpen

Alcohol, tabak, softdrugs en harddrugs zijn in alle mogelijke vormen verboden voor de leden van deze takken.
Sanctie: Onmiddellijke uitsluiting uit Scouts Hemiksem en melding aan de ouders van het lid.

Jongverkenners

Alcohol, tabak, softdrugs en harddrugs zijn in alle mogelijke vormen verboden voor de leden van deze takken.
Sanctie:

 • Alcohol & tabak: Bij overtreding worden de ouders ingelicht en er volgt een gesprek tussen de leiding en het lid. Vanaf 2de overtreding volgt er een onmiddellijke schorsing van 2 weken, per herhaling wordt de schorsing verdubbeld.
 • Hard/softdrugs: Onmiddellijke uitsluiting uit Scouts Hemiksem. De ouders van het lid worden ingelicht.

Verkenners

 • Alcohol
  • Tijdens de activiteiten, alsook in scoutsuniform geldt er een alcoholverbod voor alle leden.
  • Als uitzondering hierop mág de leiding tijdens bartime of na de activiteit de leden pils aanbieden,mits:
   • Vanaf 16+ geldt 2de jaars hebben recht op 2 licht-alcoholische dranken ;3de jaars hebben recht op 3 licht-alcoholische dranken
   • Tevens moet er frisdranken ter beschikking worden gesteld
   • De leiding oog heeft voor het eventuele ontstaan van groepsdruk en hierop zo nodig gepast reageert

Sanctie: Bij 1ste overtreding volgt een gesprek met de leiding i.v.m. alcoholgebruik. Bij een 2de overtreding worden de ouders van het lid ingelicht. Bij een 3de overtreding worden de ouders van het lid ingelicht en volgt een schorsing van 2 weken. Bij elke volgende overtreding worden de ouders ingelicht en wordt de schorsing telkens verdubbeld tot 4,8,16,… weken .

 • Tabak

Er geldt een algemeen rookverbod in (al-dan-niet ogenschijnlijk-) scoutsverband. Uitzonderingen hierop kunnen enkel mits:

 • het lid de wettelijke leeftijd om te mogen roken heeft bereikt
 • én hij de toelating van de ouders en leiding heeft verkregen
 • én op een tijdstip en locatie die door de leiding wordt bepaald, uit het zicht van de andere leden.

Sanctie: Bij 1ste overtreding volgt een gesprek met de leiding i.v.m. druggebruik. Bij een 2de overtreding worden de ouders van het lid ingelicht. Bij een 3de overtreding worden de ouders van het lid ingelicht en volgt een schorsing van 2 weken. Bij elke volgende overtreding worden de ouders ingelicht en wordt de schorsing telkens verdubbeld tot 4,8,16,… weken.

 • Softdrugs

Er geldt een algemeen verbod op het bezit en gebruik van softdrugs in (al-dan-niet ogenschijnlijk-) scoutsverband.

Sanctie:

 • 1e overtreding: de ouders van het lid worden ingelicht, en volgt er een onmiddellijke schorsing van 2weken
 • 2e overtreding: de ouders van het lid worden ingelicht, en volgt er een onmiddellijke schorsing van 4weken
 • Verdere overtreding: de ouders van het lid worden ingelicht, en volgt er en onmiddellijke uitsluiting uit Scouts Hemiksem.
 • Harddrugs

Er geldt een algemeen verbod op het bezit en gebruik van harddrugs in (al-dan-niet ogenschijnlijk-) scoutsverband.
Sanctie: Onmiddellijke uitsluiting uit scouts Hemiksem. De ouders van het lid worden ingelicht.